Strengere hypotheekregels per 1 augustus

 
04-08-2011

Banken en verzekeraars voeren met ingang van 1 augustus van dit jaar strengere hypotheekregels in. De nieuwe gedragscode hypotheekfinancieringen heeft niet alleen gevolgen als u een nieuw huis wilt kopen, maar ook als u geld wilt lenen om uw huis te verbouwen. Alle bestaande hypotheekcontracten blijven overigens onaangetast.

 

Aflossingsvrije deel gemaximeerd

Het aflossingsvrije deel van de hypotheeklening wordt begrensd tot maximaal 50% van de aankoopwaarde van de woning. De rest moet u bijvoorbeeld via een spaarhypotheek financieren. Dit betekent dat u minimaal de hypotheek boven de helft van de waarde van de woning verplicht in dertig jaar moet aflossen.

 

Andere hoofdbestanddelen van de nieuwe gedragscode zijn:

§  De hypotheek mag bij aanschaf van een woning niet meer dan 110% (104% plus
6% overdrachtsbelasting) van de aankoopwaarde bedragen.
Ook de hoogte van de rente is van belang voor de maximale lening die u kunt krijgen. Hoe hoger de rente, des te minder u kunt lenen.

§  Het wordt moeilijker voor hypotheekverstrekkers om af te wijken van de nieuwe, strengere financieringsnormen.

§  Er komt een betere afstemming tussen de hypotheeklening en dat wat u als consumptief krediet opneemt voor bijvoorbeeld een auto of een boot.

 

Hoogte inkomen telt mee

De lening blijft afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het Nibud stelt hiervoor normen op. Het zijn dezelfde tabellen die het Nibud jaarlijks opstelt voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De mogelijkheden die banken tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm worden hiermee kleiner.

 

Verbouwingen

Bij elke nieuwe financiering, al dan niet bij dezelfde bank, houden banken rekening met de eerdere financiering voor de hoogte van de verplichte aflossing en opbouw van vermogen. U kunt dus ook met de nieuwe regels worden geconfronteerd als u bijvoorbeeld uw huidige woning wilt verbouwen. Bovendien moet vanaf augustus bij een verbouwing de marktwaarde van de woning na de verbouwing worden vastgesteld door een taxateur.

 

Starters en eenmanszaken

Startende ondernemers en eenmanszaken (zzp’ers) kunnen rekenen op maatwerk wanneer zij een hypotheek willen nemen. Banken mogen een ruimere hypotheek verschaffen dan de code vereist, maar ze moeten het wel uitleggen aan de Autoriteit Financiële Markten.

 

Eigenwoningrente

De strengere hypotheekregels staan los van de fiscale regels voor aftrek van de hypotheekrente. De eigenwoningrente is en blijft gewoon aftrekbaar.

...terug

ZZP café