Heffings- en invorderingsrente 1e kwartaal 2011: 2,5%

 
05-12-2010

Bij het opleggen van belastingaanslagen kent de Belastingdienst twee soorten rente: heffingsrente en invorderingsrente. Wie te weinig belasting heeft betaald, moet heffingsrente aan de Belastingdienst betalen.
Daarentegen vergoedt de Belastingdienst heffingsrente als iemand te veel belasting heeft betaald. Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, is invorderingsrente verschuldigd. Het rentepercentage voor het eerste kwartaal van 2011 bedraagt 2,50. Dat is gelijk aan het voor dit kwartaal geldende percentage. Ieder kwartaal wordt het percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente opnieuw vastgesteld.

Voorkom onnodige kosten en zorg dat je tijdig betaalt. Dit kan door te zorgen dat je voldoende inzicht hebt en bij bent met je administratie....terug

ZZP café