Heemskerk: het gaat wel goed met ZZP’ers

 
25-01-2010

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de positie van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Ze worden onder meer bedreigd door de economische crisis, zo bleek vorige week in een overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.De bewindsman deelt die zorg niet, en weet zich daarbij gesteund door recente onderzoeken van de Raad voor Werk en Inkomen en vakcentrale FNV. Het blijkt dat tweederde van de bijna een miljoen zelfstandige ondernemers geen negatieve gevolgen ondervindt van de malaise, constateert de RWI. De crisismonitor van de FNV meldt dat ZZP’ers over het algemeen tevreden zijn over de hoogte van hun tarieven en hun orderportefeuille. Ondernemers die wel in de problemen verkeren kunnen volgens Heemskerk een beroep doen op bijstandsregelingen van gemeenten. Daarnaast komt de overheid ZZP’ers tegemoet met winstvrijstelling, investeringsaftrek en het bekorten van de betaaltermijnen van de overheid zelf. Ook wil hij de ontwikkeling van ZZP-bedrijven bevorderen met onder meer verhoging van de MKB-winstvrijstelling, premievrijstelling voor jonge werknemers, harmonisering van het loonbegrip en verbetering van de toegang van ZZP’ers tot aanbestedingsprojecten. Voorts denkt hij na over kapitaalmarktvoorzieningen voor kleine ondernemers en uitbreiding van kredietinstrumenten onder het motto dat ook deze groep klaar moet staan als de crisis echt op z’n retour is.Daarnaast heeft de Kamer kritiek op de enqueteverplichtingen van ZZP’ers. Volgens Heemskerk heeft het CBS daar al het nodige aan gedaan. Voor het overige gelden op dit vlak wettelijke voorschriften en Eu...terug

ZZP café