Nieuws

 
24-09-2013

Sneller investeren met tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Om de economie op gang te brengen, geeft het kabinet ondernemers in de tweede helft van dit jaar meer ruimte om te investeren. Wanneer u in de periode 1 juli tot en met 31 december namelijk investeert in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze...
meer...

Wet en regelgeving
23-09-2013

Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers

Opdrachtnemers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht hebben in de toekomst recht op het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Door betaling van het wettelijk minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Minister Asscher van Sociale...
meer...

 
05-07-2012

Pensioenopbouw vrijwillig voortzetten

Als startende ondernemer heeft u de mogelijkheid om de opbouw van uw pensioen vrijwillig voort te zetten bij de pensioenregeling van uw laatste werkgever. De pensioenuitvoerder moet hieraan wel willen meewerken. Misschien maakt u hier al enkele jaren gebruik van. Het is goed om dan te weten...
meer...

 
26-06-2012

Kabinet streeft naar lastenverlichting voor ZZPérs

Eindelijk zou je bijna willen zeggen, maar onder het mom dat mensen niet voor zichzelf beginnen om formulieren in te vullen wil minister Verhagen (van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de administratieve lasten voor zzp'ers aanpakken. Op 11 juni heeft Verhagen hiervoor het...
meer...

 
22-06-2012

Heeft u al een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wist u dat meer dan de helft van de zzp’ers geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluit omdat zij de premies te hoog vinden? Dit blijkt uit een onderzoek onder zelfstandige ondernemers door zzp-organisaties. Bovendien verwachten slechts weinig zelfstandigen (20%) ernstig...
meer...

 
04-08-2011

Strengere hypotheekregels per 1 augustus

Banken en verzekeraars voeren met ingang van 1 augustus van dit jaar strengere hypotheekregels in. De nieuwe gedragscode hypotheekfinancieringen heeft niet alleen gevolgen als u een nieuw huis wilt kopen, maar ook als u geld wilt lenen om uw huis te verbouwen. Alle bestaande...
meer...


ZZP café