Welkom

In onze dagelijkse praktijk merken wij dat ZZP'ers een groep ondernemers is die enerzijds zeer divers is, maar die ook veel overeenkomsten heeft. Tevens zien wij dat dit een groep ondernemers is die niet door iedereen even serieus genomen wordt. Gelukkig krijgt de ZZP'er wel steeds meer een plaats in ons ondernemerslandschap. Wij willen dit graag benadrukken en deze (groeiende) groep ondernemers een platform bieden om collega ZZP'ers te ontmoeten in het ZZP-Café. Ook willen wij vanuit onze ervaring, kennis en kunde de ZZP'ers op zoveel mogelijk vlakken ontzorgen. Allereerst doen we dit op administratief vlak, daarnaast zullen wij hen nog in een aantal zaken faciliteren.

Maak een afspraak of kom een keer vrijblijvend langs op een vrijdagmiddag om kennis te maken.

Het laatste nieuws

ZZP café